คลิกยืนยันเพื่อสมัครบริการรายวันสามารถสมัครบริการง่ายๆโดยพิมพ์ รหัสบริการ ส่งมาที่ 4244604

เช่น พิมพ์ FL4 ส่งมาที่ 4244604 (วันละ 6บาท)

เงื่อนไขบริการ

1) บริการนี้เป็นบริการคลิปเสียง คิดอัตราค่าบริการวันละ 6 บาท

2) สมัครบริการเพียงพิมพ์รหัสบริการ ส่งมาที่4244604 หรือ กดปุ่มสมัครบริการด้านบน หลังจากการสมัครบริการคุณจะได้รับข้อความ Link เพื่อเข้าสู่บริการ

3) คุณสามารถยกเลิกการใช้บริการได้ โดยพิมพ์ STOP แล้วตามด้วย รหัสบริการ (เช่น บริการของคุณ พิมพ์ STOP FL4 ) ส่งไปที่ 4244604

4) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 02-659-5459 ทุกวัน เวลา 8.00-22.00น.