เงื่อนไขบริการ

1) บริการวีดีโอเซ็กซี่คิดอัตราค่าบริการวันละ 6 บาท

2) สมัครบริการเพียงพิมพ์ รหัสบริการ ส่งมาที่ 4244604 หลังจากการสมัครบริการคุณจะได้รับ Link เพื่อเข้าสู่บริการ

3) คุณสามารถยกเลิกการใช้บริการได้ โดยพิมพ์ STOP แล้วตามด้วยรหัสบริการส่งไปที่ 4244604

4) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 02-659-5459